top of page

Lippulaivat: Suomi tarvitsee korkeatasoista perustutkimusta ja lisää kansainvälisiä osaajia

Lippulaivojen kannanotto tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) rahoitukseen, 18.4.2023


Parlamentaarinen TKI-työryhmä jätti loppuraporttinsa maaliskuussa 2023. Työryhmän työn taustalla on 1. tammikuuta 2023 voimaan tullut TKI-rahoituslaki, joka lisää valtion tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-toiminnan rahoitusta merkittävästi vuosina 2024–2030.


Pitkäjänteinen TKI-rahoitussuunnitelma on keskeinen askel Suomen kilpailukyvylle ja talouskasvulle. Sen toteuttaminen vaikuttavasti vaatii nyt tärkeitä strategisia valintoja. Tässä ovat Suomen Akatemian lippulaivaohjelman tutkimushankkeiden yhteiset näkemykset TKI-rahoitukseen hallituskaudelle 2023-2027.


1. KASVATETAAN SUOMEN KANSAINVÄLISTÄ HOUKUTTELEVUUTTA OSAAJILLE JA INVESTOINNEILLE

Tavoitellun TKI-toiminnan saavuttamiseksi on ratkaisevaa, onnistummeko kehittämään kansainvälisesti kilpailukykyisiä, korkeatasoisia ja vetovoimaisia innovaatiokeskittymiä, joiden myötä osaamisen ja osaajien määrä Suomessa kasvaa. Keskeistä on panostaa huippuosaajien määrän lisäämiseen Suomessa – sen myötävaikutuksella kansainvälinen vetovoimamme kasvaa, mikä puolestaan auttaa osaajien ja investointien houkuttelussa laajemmin.


2. HUOLEHDITAAN, ETTÄ SUOMESSA TEHDÄÄN KORKEALAATUISTA PERUSTUTKIMUSTA

Menestys globaalissa kilpailussa edellyttää panostusta Suomessa tehtävään vahvaan perustutkimukseen. Sen merkitys TKI-järjestelmälle on kiistaton: perustutkimus ei ole erillään soveltavasta tutkimuksesta, vaan välttämätön edellytys radikaaleille innovaatioille ja korkeatasoiselle soveltamiselle. TKI-järjestelmä ei toimi ilman, että huolehdimme perustutkimuksen edellytyksistä. ”Julkisen rahoituksen vaikutus on suurin, kun se kohdistetaan perustutkimukseen ja siihen pohjautuvaan korkeakoulutukseen”, kirjoittavat yliopistojen hallitusten puheenjohtajat (HS 20.3.23). “Vain uutta luovalla perustutkimuksella…voidaan tuottaa sellaisia mullistavia ideoita ja uudistavaa osaamista, joka kääntää suomalaisten hyvinvoinnin uuteen kestävään kasvuun.”


3. VARMISTETAAN TUTKIMUKSEN TIIVIS YHTEYS YRITYKSIIN JA MUUHUN YHTEISKUNTAAN

Suomen Akatemian lippulaivaohjelma on ensiluokkainen instrumentti korkeatasoiseen strategiseen TKI-toimintaan, joka aiemmin on hajanaisessa TKI-ympäristössämme ollut haastavaa. Tätä kannattaa kehittää edelleen. Lippulaivojen ympärilleen luomat innovaatioekosysteemit ovat onnistuneita alustoja yhteistyölle, joka kytkee eri toimijoita tiiviisti huippututkimuksen ympärille. Näitä jo toimivia kansallisia ekosysteemejä tulee kehittää resursseiltaan ja tavoitetasoltaan globaalisti kilpailukykyiseen mittaluokkaan, jolla houkutellaan kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ja investointeja.

 

Joint statement on RDI funding from the Academy of Finland Flagship projects


The recent long-term funding plan for RDI (March 2023) is a significant step for Finland’s competitiveness and growth. This is a short three-point summary of the Flagships’ statement in English.

  1. We need to increase Finland’s appeal for international talent and investments

  2. We need to maintain high-quality fundamental research conducted in Finland

  3. We need to ensure that research is closely linked to industry and society


 

Comments


bottom of page